Over mijn blog

This Blog contains personal opinions of Jacco Hoekstra and does therefore not reflect the position of the TU Delft in general. Author can also be followed in Twitter: @ProfHoekstra for interesting links a.o. related to science & engineering

Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Excellente opleiding? Veel vraag van bedrijfsleven? Dan krimpen.

Onze opleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek moet door de
teruglopende overheidsfinanciering steeds meer studenten weigeren, ondanks de
grote vraag van het bedrijfsleven naar L&R ingenieurs. Na de numerus fixus
op de bachelor, is nu de master aan de beurt: we hebben aan de studenten laten
weten dat twee van de vijf richtingen (master-tracks) een zogenaamde ‘cap’
krijgen, dat wil zeggen dat de studenteninstroom beperkt wordt. Hierdoor kunnen
master-studenten zich dus niet altijd specialiseren in de richting van hun
keuze. De kans op slagen is bij zo’n moeilijke studie als LR vele malen groter
als je een richting kunt doen waarvoor je gemotiveerd bent, dus ik snap dat de
studenten hier problemen mee hebben.

Helaas kan dat niet anders. De financiële situatie van de faculteit zorgt
ervoor dat er niet genoeg wetenschappelijk personeel aangenomen kan worden om
meer studenten aan te kunnen. Als we de instroom niet zouden reguleren, gaat
dat ten koste van de kwaliteit en dat is voor ons onacceptabel. We staan bekend
als de beste luchtvaart- en ruimtevaarttechniekopleiding van de westerse wereld
en dat willen we zo houden. De beperkte toelating is een vorm van selectie:
degenen, die in hun bachelor hebben laten zien dat zij het meeste talent hebben
voor het onderwerp van de master-track worden toegelaten.

Het gaat in de master nu nog om kleine aantallen: enkele tientallen studenten
zullen niet de track van hun keuze kunnen doen. In de bachelor gaat het om hele
andere getallen: van de 600 aanmeldingen voor het eerste jaar, die we volgend
jaar verwachten, zullen we er bijna 200 moeten afwijzen.


Ik vind dit wel wrang in een tijd waarin wordt gezegd dat excellentie en
maatschappelijke relevantie beloond wordt. Onze opleiding heeft de hoogste
beoordeling gehaald van alle Nederlandse MSc opleidingen in de laatste
accreditatieronde. En er is ook nog eens veel vraag naar onze, ook
internationaal beroemde, opleiding bij zowel studenten als het bedrijfsleven.
Er zijn meer geschikte scholieren, die wij zouden kunnen opleiden tot
uitstekende ingenieurs waar grote behoefte aan is. Hierop bezuinigen geeft op
korte termijn winst voor de overheid maar op de middellange termijn is het een
enorm verlies voor de Nederlandse economie. Dit soort overheidsbeleid zorgt
daarmee niet alleen voor teleurgestelde studenten maar ook nog eens voor
onnodig grote economische schade.

Prof.dr.ir. Jacco Hoekstra

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft